Naše pravidla

Každá žádost je posuzována individuálně po dodání kompletních podkladů.

Žádost musí obsahovat všechny požadované dokumenty, jinak může být vyřazena.

Součást posouzení je i osobní rozhovor (osobně nebo online).

Na poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu Gratia není právní nárok. Je na volném uvážení správní rady, zda předmětné žádosti vyhoví, či nevyhoví, a to bez uvedení důvodu.

Příspěvky poskytujeme pouze na území České republiky.

Pokud by byla Vaše žádost zamítnuta, novou žádost lze podat po uplynutí lhůty tří měsíců od oznámení zamítnutí.

Nadační fond může zpětně kontrolovat využití příspěvku.

Žadatel zasláním žádosti souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem posouzení žádosti. Se všemi poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony a nařízením GDPR.