Kdo jsme, naše poslání

Křesťanská nezisková organizace GRATIA je nadačním fondem společnosti Všeobecný lékař s.r.o. Zaměřuje se na okamžitou dočasnou pomoc lidem v nečekaných tíživých situacích.

Zatímco ostatní neziskové organizace a systém sociálního zabezpečení cílí na dlouhodobě znevýhodněné osoby, snaží se Gratia pomoci těm, kdo se náhle octli v krátkodobé krizi, a nejsou zvyklí o pomoc žádat.

 

PROČ TO DĚLÁME?

Protože jsme si tím sami prošli. V roce 2009 se budoucí primářka společnosti, která nyní poskytuje služby více než 70 000 pacientům po celé České republice, ocitla v nejisté situaci. S čerstvým zjištěním, že je těhotná, si kladla otázku, zda zvládne studium medicíny s malým dítětem. Díky psychické podpoře a jednomu zdánlivě obyčejnému rozhovoru na úřadě situaci zvládla. Podobnou šanci chceme poskytnout i dalším.

 

KOMU POMÁHÁME?

Našimi klienty jsou například:

 • rodiny, které se vyrovnávají s úmrtím některého z členů
 • rodiny, ve kterých někdo náhle onemocněl
 • rodiče, kteří nečekaně přišli o zaměstnání
 • čerstvě ovdovělí
 • studentky, které otěhotněly, neví, jak dál, ale nechtějí ukončit studium
 • maminky na mateřské, které chtějí studovat

CO MŮŽEME NABÍDNOUT?

Umíme:

 • zajistit psychologickou a terapeutickou pomoc
 • zaplatit nájem na pár měsíců, zaplatit kauci
 • pomoci s financováním energií
 • pomoci s nákupem potravin, oblečení, drogerie či léků
 • zaplatit školné, školkovné nebo obědy ve škole
 • zaplatit dětem kroužek nebo tábor
 • zaplatit školní nebo zdravotní potřeby

Chceme pomoci všem rodičům, kteří se octli v potížích, ale navzdory svým problémům stále myslí na své děti a chtějí jim dopřát krásné dětství. Chceme tyto rodiny správně nasměřovat. Chceme jim pomoct vstát, nadechnout se a znovu začít.

Více viz
https://nadacnifondgratia.cz/jak-pomahame/