Maminka Magdalena

Popis projektu
pomoc dětem v nouzi

Magdalena žije sama s dcerou Markétkou. Markétčin otec je ve výkonu trestu a na dceru nepřispívá. Magdalena pracuje na částečný úvazek, aby vše skloubila s péčí o dceru. V současné době jim byl zvednut nájem a Magdalena potřebovala pomoci. Podpořili jsme ji s úhradou nájemného a také s příspěvkem na potraviny.

Magdalena a její dcera Markétka žijí samy. I přesto, že maminka pracuje, těžko zvládají všechno poplatit. Požádala nás o pomoc s úhradou nájemného.