Cases

pomoc dětem v nouzi Celý příběh

Maminka Julie

Julie žije sama se svými třemi dětmi. Požádala nás o úhradu zájmových kroužků.

pomoc rodinám v nouzi Celý příběh

Maminka Jana

Jana žije se dvěma dospívajícími syny. Vypadl jí jeden měsíční příjem a také by ráda absolvovala masérský kurz.

pomoc rodinám v nouzi Celý příběh

Maminka Martina

Martina a sedmiletá Kristýnka žijí samy v azylovém domě. Potřebovaly pomoci s prvním nájmem a kaucí v novém bytě, kam se budou stěhovat.

pomoc rodinám v nouzi Celý příběh

Maminka Renata

Renata žije s patnáctiletou dcerou a osmiletým vnukem. Kvůli nepřiznaným pěstounským dávkám se dostali do finanční tísně. Pomohli jsme jim toto období překlenout.

pomoc rodinám v nouzi Celý příběh

Maminka Petra

Petra s devítiměsíční Natálkou žijí v azylovém domě. Požádala nás o pomoc s nákupem potravin a potřeb pro Natálku.

pomoc dětem Celý příběh

Maminka Veronika

Veronika žije se sedmiletou Natálkou od jejího narození sama. Požádala nás o úhradu příměstského letního tábora.

Celý příběh

Maminka Jarmila

Jarmila žije sama s dcerou. Pomohli jsme jim s úhradou obědů ve školce pro Viktorku.

Celý příběh

Maminka Jana

Jana žije se svými dvěma dětmi. Byla ve svízelné situaci, když jí byly na několik měsíců pozastaveny příspěvky na bydlení. Pomohli jsme jí toto období překlenout.

Celý příběh

Maminka Blanka

Blanka s 16měsíční dcerkou Dianou žije sama. Ocitla se ve složité situaci, kdy jí na dva měsíce vypadly příspěvky na živobytí.

Celý příběh

Maminka Veronika

Veronika žije sama se svými pěti dětmi. Nemá oporu v rodině, ale snaží se svým dětem vytvořit co nejlepší domov. Pomáháme jim s nákupem potravin.