Etický kodex

  • Naším hlavním cílem je pomoc rodinám s dětmi, které se nacházejí v těžké životní situaci.
  • Jednou z nejdůležitějších věcí je pro nás transparentnost projektu.
  • Pečlivě prověřujeme pravdivost všech údajů, které dokládá žadatel, a dohlížíme na to, aby využití daru prokázal.
  • Všechny dary jsou použity ze 100 % ve prospěch dětí. Provozní náklady související s fungováním Burzy dobrých skutků jsou financovány z jiných zdrojů.
  • Zaručujeme ochranu osobních údajů a informací žadatelů i dárců.